Privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas

Pagrindo paruošimas

Nuo 2017 sausio 1d. įsigaliojo prievolė pasirūpinti  privalomuoju civilinės atsakomybės ir statybos darbų draudimu.

Statinio statytojas pasirenka statybos organizavimo būdą. Statyba gali būti organizuojama rangos būdu, statyba ūkio būdu, arba mišrus.

Jei statyba organizuojama rangos būdu,sudaroma rangos sutartis, samdomas rangovas  visiems statybos darbams vykdyti, atitinkamu draudimu turi draustis rangovas. 

Jei statyba organizuojama ūkio arba mišriuoju būdu kai nėra rangos sutarties visiems statybos darbams, arba sudarant keletą sutarčių su skirtingais rangovais, privalomuoju  statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu draudžiasi statinio statytojas.